28

Фитил – при коване на сита.

Read More →

29

Макари за зашиване на чували с 3, 4, 5 нишки в конеца.

Read More →

30

Четка за почистване на различни по размер тръбопроводи, с изкуствен и телен косъм.

Read More →

31

Подлепващи материали за рамки в планзихтерите и гризмашините – 10, 20, 30мм. ширина.

Read More →

32

Рифел ножове с шведска пластина в различни размери – 10, 15, 20, 25 х 25 х 250мм, х 300мм с един или два работни края.

Read More →

33

Каучукови мембрани.

Read More →

34

Скоби за прехващане краищата на тръбите – Ø 100, 120, 150 и 250мм.

Read More →

35 – A

Рамка комплект за гризмашина (алуминий или дърво).

Read More →

36

Рамка комплект за шкафен планзихтер с почистващи елементи.

Read More →