1

Яздещи четки (меки, твърди), с размери 14, 16 и 18см. с метален водач.

2

Ролкови четки (меки, твърди), небитчийски, изработват се по мостра.

3

Мюохапт четки (меки, твърди), небитчийски.

4

Четки за гризмашини (бъбреци), руски модел.

Четки за гризмашини (бъбреци), руски модел.

5

Четки за гризмашини (мишки), български.

Четки за гризмашини (мишки), български.

6

Четки за гризмашини (обръщащи се) с естествен и изкуствен косъм.

Четки за гризмашини (обръщащи се) с естествен и изкуствен косъм.

7

Четки перки за руски планзихтер.

Четки перки за руски планзихтер.

8

Почистващи елементи с метална пъпка и косъм по работещата повърхност за щкафен планзихтер.

Почистващи елементи с метална пъпка и косъм по работещата повърхност за щкафен планзихтер.

9

Каучукови почистващи елементи с твърдост 44 и 56 по Шор (с различна твърдост).

Каучукови почистващи елементи с твърдост 44 и 56 по Шор (с различна твърдост).