VI. Сертификат даващ правото каучоковата рецепта да бъде използвана за изработка на почистващи елементи, уплътнения, капаци и други в хранително-вкусовата промишленост. Отнася се за продукция N9, N12, N14, N43, N49, N77, N93, N94, N95

<< Назад

VI. Сертификат даващ правото каучоковата рецепта да бъде използвана за изработка на почистващи елементи, уплътнения, капаци и други в хранително-вкусовата промишленост.