V. Сертификат разрешаващ ползването на пластмасите в нашите изделия за хранително-вкусовата промишленост. Отнася се за продукция N1,N2, N4, N5, N6, N7, N23, N42, N44, N50

<< Назад

V. Сертификат разрешаващ ползването на пластмасите в нашите изделия за хранително-вкусовата промишленост.