III. Сертификат за използваните пластмаси при изработката на почистващи елементи в мелничарската индустрия. Отнася се за продукция , N8, N10, N11, N13, N26, N55, N103, N136, N147

<< Назад

III. Сертификат за използваните пластмаси при изработката на почистващи елементи в мелничарската индустрия.