134

<< Назад

Малки рамки (брашнени), върху които се кове ситото за планзихтер Прокон.